perjantai 12. maaliskuuta 2021

Useiden espoolaisten pyynnöstä lähden kuntavaaliehdokkaaksi vaalivoittomme tukemaan..Ehdokaskuvani löytyy Espoon demarien kuntavaalien 2021 ehdokaslistalta.

 Pyynnöstä luettelen eräitä tärkeimpiä tehtäviäni jotka myös tukevat mahdollista valtuustotyötä.

Toisaalla elämäni tarinaa on luettaviaa jarkkorahkosenblogi.blogspot.com,

1.Tehtäviä Espoon kaupungilla

1.1 Espoon kaupungein tilintarkastajana v1972, puheenjohtajana 1973-1977

1.2 Ympäristölautakunnan jäsen vaalkaudella 2009-2013

 1.3 Vanhusneuvoston varapuheenjohtajana ja sitten puheenjohtajana 2009-2013

2. Espoon sos.dem. kunnallisjärjestössä

2.1 Sos.dem.. valtuustoryhmän jäsen ja varavaltuutettu vv 2013-2017

2.2. Kunnallisjärjestön edustajistossa olen ollut yli 20 vuotta ja sen hallituksessa yli 20 vuotta

2.3-Espoon Ruusun perustajana ja sen vastuutoimittajana  Olen toiminut lukuisissa työryhmissä ja valmistelutehtävissä

2.3 Kauklahden sos.dem. yhdistyksen hallituksessa olen toiminut yli 20 vuotta ja nyt varapuheenjohtajana.

 2.4 Uudenmaan sos.dem. piiri

Piirikokousedustajana  ollut yli 20 vuotta tehnyt piirikokousaloitteita ja muissa tehtävissä-

3, Sos.dem. puolue

3.1  Pääministeri Kalevi Sorsan pääministerin sihteerinä ja puolueen ministereiden sihteerien ja avustajien ryhmän vetäjänä. Sain virkavapautta Rutatiehallituksesta. Tässä roolissa lukuisia valtionhallinnon tehtäviä

3.2 Liikennemin. Valde Nevalaisen v1972 ja II valtiovarainminsteri Esko Niskasen 1972-75 pol.siht.

3.3 Puoluekokouksissa olen ollut jäsenten valitsemana useissa kokouksissa sekä puolueen johdon nimeämänä asiantuntijana useissa kokouksissa.

3.4 Puolueen useissa työryhmissä valmistelemassa puoluekokouksessa käsiteltäviä asioita. Aluksi liikenne- ja viestintäpoliittinen työryhmä vv 1970-1974 siht. ja sitten sen varapj

  Nyt jäsenenä Demokrtian tulevaisuus ryhmässä ja siinä alaryhmässä "Demokraattinen osallistuminen, kolmannen sektorin toimintaedellytykset ja tasa-arvo"

4. Valtionhallinnon johtotehtäviä

4.1 TVH eli tie- ja vesirakennushallitus oli keskusvirasto jossa aloitin virkaurani 1964..TVH:n tehtävänä oli suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää kaikki Suomen yleiset tiet ja lossit. Ensimmäinen tehtävänäni oli laskelmin osoittaa mikä tie- tai tieverkkovaihtoehto on taloudellisesti edullisin. Pian kehitin kustannus/hyötyanalyysin jossa otettiin huomioon myös tienkäyttäjän kustannukset ja aikahyödyt.

Laskelmissa käytin maan suurimpia ja tehokkaimpia tietokoneita. Johdollani suunniteltiin koottavaksi kaikkien Suomen teiden rakenne- ja kapasiteettitiedot tierekisteriin jonka paikallisorganisaatio toteutti.  TVH:n pääjohtaja esitteli tämän Suomen tierekisterin kansainvälisessä tiekonekongresissa kesällä  1970 jossa se sai ansaittua huomiota

Suunnittelin TVH:n atk-toimiston jossa toimi n. 120 henkilöä ja toimistolla omat tietokoneet. Tulin sen suunnittelupäälliköksi, josta siirryin 1970 Rautatiehallitukseen

4.2 Rautatiehallitus johti Valtionrautatieitä (VR) kaikessa ja oli seuraava toimipaikkani. Tehtävänäni oli suunnitella koko organisaation kirjanpito ja laskentajärjestlmä silloisen vanhan kameraalisen eli halinnollisen kirjanpidon tilalle. Sain koota henkilöt omaan laskentayksiköön tehtävää suorittamaan vuonna 1970 (lähdin 1984). Valmistunut tulos VR:lle oli Suomen valtionhallinnon ensimmäinen liikekirjanpitojärjestelmä jota koko organisaatio käytti (noin 20 000 henkilöä)  Kun nyt voitiin selvittää mitä eri kuljetustehtävät ja erikokoiset kuljetukset maksavat voin kehittää rautateille samanlaisen edullisuusvertailujärjestelmän (cost/benefit analysis) kuin TVH:lle aiemmin.. Laskentajärjestelmän ansiosta voitiin tilinpäätöksessä esittää VR:n oikea vuotuinen tules ja lehdistön vuotuin irvailu alijäämistä loppui.

Sitten voitiin ryhtyä strategiseen suunnitteluun jolla muutaman vuoden tähtäimellä voitiin suunnitella koko maan edullisin kuljetusjärjestelmä. Tätä esittelin kun Posti- ja Telehallituksen pääjohtaja Pekka Tarjanne oli VR:n pääjohtajan vieraana 1984. Seuraus luvussa 4.3

4.3 Posti- ja Telehallitus johti sekä Postia että Teleä (kaikki valtion puhelimet ja tietokaapelit) Organisaatio oli suuri ja posti- ja teletoimipaikkoja oli ympäri Suomea kaikkiallaj, henkilöstö 35 000. Pääjohtaja pyysi minua vuonna1984 hakemaan koko organisaation  budjettipäällikön virkaa.  Nimitysesityksen virkaan teki pääjohtaja ja nimityksen Valtioneuvosto (siis pääministeri ja ministerit) koska virka oli erittäin merkittävä valtiolla. Tehtävänäni oli suunnitella uusi  Postin ja Telen budjetti- ja laskentajärjestelmä (kumpikin erikseen omana kokonaisuutena) Kun järjestelmät valmistuivat sain tehtäväkseni suunnitella sekä Postin että Telen muuttamisen keskusvirastosta valtion liikelaitokseksi. Tätä helpotti kun budjetti- ja laskentajärjestelmä vastasi  ykstyisten yhtiöiden parhaita budjetti- ja laskentajärjestelmiä.

Tehtäväni onnistui  joten Valtioneuvosto esitti ja Eduskunta päätti perustaa ko liikelaitokset. Tämän jälkeen liikelaitokset on muutettu osakeyhtiöiksi.

4.4 Vuonna 1989 sain virkavapautta Maailman Pankin (World Bank) projektipäällikön tehtävään jossa minun tuli suunnitella Indonesian valtion telelaitoksen johtamis- ja budjetointijärjestelmä.  Valtio oli valtava asukkaita silloin 190 miljoonaa ja maantieteelliseti ulottui viidelle (siis viiden tunnin) aikavyöhykkeelle. Minulla oli Suomen Telen järjestelmä kannettavalla tietokoneellani joka oli muuten ensimmäisiä Suomessa. Suomessa tiettävästi muilla liikelaitoksilla tietojestelmät olivat vielä silloin isoilla tietokoneilla ei kannettavilla. Indonesian telelaitos oli aikonut rakentaa jokaiselle saarelle omat teletoimipaikat merikaapelien varaan. Viikon neuvottelun jälkeen suostuttiin ehdottamaani satellittien varaan suunniteltavaan järjestelmään sen tueksi minulla oli tuoretta tietoa Suomen ystäviltäni. Työni valmistui puolessa vuodessa. Esittelin raporttiani Maailman Pankin johdolle Yhdysvalloissa marraskuussa 1989. Kun esittelyn piti alkaa minulta kysyttiin missä paperisi ovat. Vastasin sopiiko että esittelen sen tällä ja nostin kannettavani pöydälle.. Noin 20 minuutin esittelyn päätteeksi sanoin että raportin voi tästä tulostaa kytkemällä tulostimeen ja painamalla nappia. Suurta tyytyväisyyttä koin hämmentyneiden asiantuntjoiden kiitoksista. Sanoin vielä että näin meillä Suomessa tehdään johtamis- ja laskentajärjestelmiä johtajien kannettaville. 

4.5 Ympäristösuojeluneuvosto varajäsen vv1973-1976 jäsen vv1977-1983 ja sen suojelujaoston pj, Liikenneturvallisuustoimikunta jäsen sekä Liikenneturvan hallituksessa jäsen ja varapj

4.6 Rafael Paasio mitali v2008 SDP jaSuomen leijonan I lk;n ritarimerkki v 1989 Tasvallan Presidentti          Indonesian projektin jälkeen palasin Posti- ja telehallitukseen jossa joulukuussa järjestetyssä tilaisuudessa pääjohtaja ojensi minulla Tasavallan presidentin myöntämän Suomen Leijonan I lk:n ritarimerkin

5 Toiminta yksityisissä yrityksissä

Vuodesta 1994 eteenpäin toimin asiantuntijana lähinnä pienyrityksissä liiketoiminnan ja johtamisjärjestelmän suunnittelussa. Osakeyhtiöiden hallituksissa olen vieläkin muutamissa.

6Toiminta yhdistyksissä

TVH:n tieverkkosuunnittelu sai tustumaan kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun. Olin perustamaassa  Yhdyskuntasuunnitteu/Yhteiskuntasuunnitteluseuraa. Toimin pitkään Yhdyskuntasuunnittelulehden päätoimittajana virkatöiden ohessa. Olin perustamassa  myös Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistöä jolla oli suuri vaikutus kevyen liikenteen kehittämisessä. Lukuisia muita yhdistyksiä joissa olen toiminut en tässä mainitse...

7. Toiminta työmarkkinajärjestöissä Toimiessani TVH:ssa ja VR.llä toimin aktiivisesti niiden työntekijä yhdistyksissä, liittokokouksissa ja hallituksissa

HUOM! elämäntarinani on luettavissa jarkkorahkosenvaaliblogi.blogspot.com sekä jarkkorahkosenblogi.blogspot.com


Itsenäisyyspäivän juhlapuhe

Tämän juhlapuheen pidin kun juhlavieraana minulta kysyttiin voitko pitää itsenäisyyspäiväpuheen koska alunperin sovittu puheeenpitäjä kansanedustaja NN ilmoitti yllättäen esteen.. Suostuin ja lauluesityksen aikana mietin puheeni pääkohdat ja puhessa niiden sisällöt jotka hyvin tunsin.Todistajanani on paikalla ollut järjestävän yhdistyksen jäsen Matti Viitasalo. 
Hyvät itsenäisyyden juhlijat, hyvät juhlavieraat!
Itsenäisyyspäivän 06.12.2014 juhla
Meritorin koululla Kivenlahdessa Espoossa klo 12-
juhlapuhe Jarkko Rahkonen, Espoon Wanhojen Toverien puheenjohtaja 01.1.2015-
Minulla on ilo olla taas täällä Espoonlahden sosialidemokrattien järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa kuten on ollut yli kymmnenen kertaa peräkkäin tätä ennen. On arvokasta että tämä perinteelliseksi tullut paikallinen juhla järjestetään – se osoittaa itsenäisyytemme arvostusta täällä.
Viime aikoina on ollut useita Talvisodan syttymisen 75-vuotistapahtumia. Täällä keskuudessamme on useita jotka omakohtaisesti muistavat miten suuri naapurivaltio hyökkäsi rajan yli pieneen Suomeen. Tuolloin kansainvälinen lehdistö piti selviönä Suomen häviötä. Toisin kävi, Suomea ei vallattu, suunnitellut voitonjuhlat Helsingissä jäivät pitämättä. Suomen kansan puolustustahto, kaikkien voimiemme yhdistäminen selittää tuloksen. Kuvaava on että tuolloin ammatillinen työntekijäjärjestö ja työnantajien järjestö solmivat yhteistyösopimuksen, ns Tammikuun kihlauksen joka yhdisti voimat tuolloin ja jatkossakin. Suomen miehet rintamalla ja naiset kotirintamalla yhdistivät voimansa ja maamme säilyi valloittamatta. Viimeaikaiset talvisodan 75-vuotistapahtumat ovat tehneet tutuksi tämän puolustustahdon nuorimmillekin sukupolville ja yhdistävät nyt kansakuntaamme tämän päivän itsenäisyyden arvostamiseen.
Talvisodan jälkeen seuraavana vuoden 1941 kesällä alkoi ns. jatkosota joka jatkui välirauhaan syyskuussa 1944 ja aikanaan Pariisin rauhansopimukseen. Suomea ei vallattu, mutta jouduimme tekemään raskaan rauhansopimuksen: osa maastamme luvutettiin ja siirtoväki asutettiin muualle Suomeen. Maksettiin raskaat sotakorvaukset. Koko kansakunnan yhteisin ponnistuksin selvittiin, itsenäisyys säilyi ja vahvistui. Rakensimme yhdessä 1960-, 1970- ja 1980 luvuilla hyvinvointivaltion joka tuottaa palveluja ja turvallisuutta kaikille suomalaisille: ikääntyville, työikäisille, nuorille ja lapsille. Puutteitakin vielä on, muuta niitä korjataan voimavarojemme mukaan.
Suomalaisen kansakunnan yhteistyön menestyksiä on aihetta tuoda esiin näin kaikissa itsenäisyysjuhlissa. Täällä sosialidemokraattiien järjestämässä kaikille avoimessa itsenäisyysjuhlassa on syytä korostaa, että kaikissa em. vaiheissa ammttiyhdistysliikkeen ja sosialidemokrattien panos on ollut ratkaiseva. Kaikkien suomalaisten kyky yhteistyöhön on itsenäisyytemme voima. Tähän yhteistyöhön kannustaa edelleen ankarat yhteiset kokemuksemme itsenäisyytemme puolustamisessa.
Euroopan kansojen myönteiset tapahtumat 1990-luvulla loivat uskoa uuteen rauhallisen kehityksen aikakauteen. Toiset on nyt näkymät. Viimeaikaiset tapahtumat Ukrainassa ja muualla ovat kansainvälisessä keskustelussa antaneet aihetta huolestuttaviin näkemyksiin. Suomessa tämä on synnyttänyt monenlaista keskustelua huolestunutta ja uudella vaaratilanteella pelotteluakin. Haluan vastata tähän keskusteluun tosiasioilla joita päivitän käymällä vuosittain valtakunnallisten maanpuolustuskurssien tilaisuuksissa.
Viittaan myös puolustusvoimien entisen komentajan kenraali Gustav Hägglundin kesällä julkaistuun kirjaan. Hän uskoo Suomen selviytyvän nyt ja minä uskon myös.
Tässä voin tuoda esiin vain muutaman vakuuttavan tosiasian.. Suomen maanpuolustustahto on edelleen vahva ja siinä kansakuntamme on edelleen yhtenäinen. Turvallisuuspolitiikastamme päätetään eduskunnassa yksimielisesti. Maan ulkopoliittinen johto osoittaa kannanotoillaan tuntevansa tilanteen vaatimukset.
Useista Euroopan maista poiketen meillä on edelleen yleinen asevelvollisuus. Tämän ansiosta meillä on koulutettu reservi – kolme sataa tuhatta henkilöä ja päätettyjen muutosten jälkeenkin 230 tuhannen reservi. Tämä on Euroopan kolmanneksi suurin koulutettu joukko. Mannpuolustustahto on edelleen korkea ja kansakunta siinä yhtenäinen. Korostan myös valtakunnallisten maanpuolustuskurssien merkitystä kaikkien suomalaisten johtotehtävissä olevien kouluttamista yhtenäisellä ohjelmalla turvallisuuspolitiikkamme tehäviin ja valmiuden ylläpitoon. Viime aikoina olen perehtynyt maamme kyberturvallisuuden kehittämiseen. Tämä tarkoitaa sitä, että maamme on valmistautunut elintärkeän tietoverkkomme varmistamiseen kaikissa olosuhteissa. Tässä Suomi on eräs johtavista maista.
Uskon, että Suomi selviytyy edelleen kun muistamme edellä mainitut yhtenäiset kokemuksemme maanpuolustustyössä ja itsenäisyyden turvaamisessa. Koko kansakunnan yhteistyöllä me onnistumme.
Toivotan kaikille hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa

sunnuntai 12. huhtikuuta 2020

Kirjoittaja Niko Eskelinen 20.04.2020

Edustaja Mika Niikko näyttää esimerkin Suomelle haitallisesta oikeistopopulismista

Populismista puhutaan paljon ja termi käsitetään monella eri tapaa. Populismia esiintyy jokaisessa puolueessa jokaisella laidalla. Kukaan ei tähän ole tavallaan syytön vaan populismin syvenemistä tulee torjua yhdessä. Populismin toimintamalli on siedätys ja se vaatii toimiakseen aina vastakkainasettelun. Populismin synnyn aikaan sillä oli jopa tilaus ja tarve. Populismi asetti omistavan luokan ja työläiset (orjat siihen aikaan) räikeästi vastakkain ja esitti omistavan luokan lähinnä sikoina. Populismilla tähdättiin siis pääsääntöisesti kahteen tavoitteeseen. Saada poliittista valtaa itselle ja asettaa kansan eri osat toisiaan vastaan. Nämä tavoitteet ei ole muuttuneet aikojen saatossa. 
Oikeistopopulismista puhutaan laajasti mutta mitä se tarkemmin on? Oikeistopopulismi pyrkii kyseenalaistamaan yhteiskunnan rakenteet ja luomaan kaaoksen jonka jälkeen uusi uljas yhteiskunta voisi nousta. Monille tuttuja on varmasti jatkuvat viittaukset maahanmuuttoon joka yhdistetään eliittiin joka tästä hyötyy. Oikeistopopulismille on tyypillistä kova kielenkäyttö ja erittäin heikot perustelut. Niin mielenvikaiselta kuin se kuullostaakin juuri erittäin heikot perustelut tekee väitteistä uskottavat koska niistä ei voi edes keskustella faktojen perusteella. 
Oikeistopopulismi pyrkii kyseenalaistamaan yhteiskunnan rakenteet ja luomaan kaaoksen
No, aihe on laaja mutta ehkäpä esimerkki toimii paremmin. Teen päivittäin työtä sen eteen, että Internetin keskustelupalstoilla ja somessa olevat keskustelut siistiytyy, niiden virheellisiä tietoja korjataan ja populistisia tavoitteita kyseenalaistetaan. Näin ollen keskustelen usein populististen kansanedustajien kanssa. Poimin esimerkiksi Mika Niikon tekemän postauksen koronaviruksen ja 5G -teknologian yhteisvaikutuksesta. 
Koronaviruksen ja 5G yhteisvaikutus on luonnollisesti täysin hullu ja väitteelle ei ole mitään tutkittua taustaa. Sen takia tämä on loistava esimerkki hahmottaa miten oikeistopopulismi toimii. Aloitetaan Mika Niikon alkuperäisen postauksen ruutukaappauksesta.
Edustaja Niikko on tehnyt tämän postauksen omille sivuilleen josta se oli välitettynä myös ryhmälle jossa käsitellään koronaviruksen asioita hyvin populistisella tavalla. Edustaja Niikko on yksi sivun perustajista. Ryhmillä luodaan oikeistopopulismissa tehokas “kupla”. Eli vaikka väite on on hullu ja perätön niin se alkaa tuntumaan järkevältä kun kukaan ei sitä kyseenalaista.
Tässä aloituksessa Niikko viittaa erään lääkärin tekemään videoon jossa hän käsittelee convid-19 sairauden oireita. Siinä ei sinänsä mitään. Se sisältää lähinnä lääkärin omia kokemuksia ja on tehty varoitukseksi. Mutta sitten alkaa hulluus. Videon perään on leikattu uskottavalta tuntuvaa puhetta ja “todisteita” siitä miten 5G toimii yhdessä koronaviruksen kanssa. Jo videon lähde on täysin epäluotettava ja sisältää tätä paljon pidemmälle menevämpiä salaliittoteorioita.
Aloituksessa Niikko esittää hyvin oikeistopopulismin kaikki mekanismit. Levitä pelkoa. Tässä tapauksessa tukehtuminen ja hoidon vaikea saavutettavuus. Luo uhka. Tässä tapauksessa 5G ja koronaviruksen yhteys. Luo ristiriita. Tässä tapauksessa se, että valtio ei suojele kansalaista. Näillä tavoitellaan tunnetta. Oikeistopopulimisssa toistuu kaksi tunnetta. Pelko ja viha. Toivoa oikeistopopulismi antaa vain silloin kun haitallisen viestin levittäjä pääsee valtaan.
Sitten alkaa Niikon ongelmat kun minä astun keskusteluun mukaan. Ensimmäisenä kyseenlaistan lähteen luotettavuuden ja postauksen tavoitteen.
Hyvin usein enemmäinen vastaus on kieleltään kova ja kohdetta aliarvioiva. Suurin osa jättää keskustelun tässä vaiheessa kesken koska ei jaksa väitellä idioottimaisesti tai uskalla. Hämmentävän moni jopa pelkää tätä uhoamista. Näin tapahtui myös tässä. Hyvin usein mukaan tulee myös ns. sokeita seuraajia jotka heittävät yleensä jotain täysin perusteetonta ja loukaavaa. Tämän tavoite on vain tukehduttaa keskustelu. Silloin kuplassa olevat jääät siihen käsitykseen “että hallituksen kätyri hiljennettiin” kerralla oikealla ja suoralla puheella. Joka todella kuullostaa alakoulun menolta mutta näin se menee ja ajatelkaa nyt puhutaan sellaisista henkilöistä jotka ovat kansanedustajia.
Edustaja Niikko varmasti pettyi kun jatkoin. Hän tietoisesti vetosi “pelkooni” josta en edes mainitse mitään mutta se toimii kuin koulukiusaus. Vedotaan heikkouteen.
Vetosin jälleen lähteen luottavuuteen ja siihen ettei väärin tiedon avulla ole soveliasta levittää paniikkia ja pelkoa.
Tässä Niikko tekee hyvin klassisen. Pyytää todistetta minulta siitä missä kohtaa näin on toiminut. Vaikka hän on jakanut ja tehnyt viitaukset niin huomaan olevani syytetty ja näin ei keskustella enää aiheesta vaan hyökätään. Tämäkin on hyvin yleistä ja jos tilanteen jättää tässä kesken niin jälleen oikeistopopulismi on voittanut. Jatkoin keskustelua kertomalla vastuista ja jälleen vetomalla lähteisiin ja siihen, että postauksessa on tehty epäselviä viittauksia jotka antaa ymmärtää. Meidän keskustelu loppui siihen kun Niikko avoimesti sanoi, että ettei halua avointa keskustelua ja vetosi kiireisiinsä, sekä luonnollisesti nimesi minut jankkaajaksi.
Yllä on hyvin tavallinen tarina miten tämä toimii. Tämä toistuu päivittäin eri palstoilla tuhansia kertoja ja juurruttaa oikeistopopumismin syvälle tunteisiin ja toimintamalleihin. Sosiaalinen media ja verkko on oikeistopopumismin edellytys. Lehdistä tai kirjoista luettuina näin hulluja ja epäselviä väitteitä on vaikea tehdä tai ainakaan ne ei toimi.
Mihän tällä sitten pyritään? Uskoisin, että kovin moni oikeistopopulisti ei ymmärrä mitä tekevät ja kuinka paljon se tuhoaa yhteiskuntaa. Jos otetaan 5G esimerkkinä niin useissa maissa poltetaan tällä hetkellä tukiasemia. Kyllä, se tuntuu uskomattomalta. Juuri niiden tukiasemien avulla me voimme tässäkin tilanteessa pitää yhteyttä ja saada tietoa. Valitettavasti oikeistopopulisti ei mieti yhteiskunnan hyötyä vaan omaa hyötyä. Oikeistopopulisti voi saada hyötyä näkyvyyden kautta, joka on tie poliittiseen valtaan. Tai hänelle on jotain eturyhmiä joita pelko ja sekasorto auttaa, sekä vaihtohetoisesti eturyhmiä jotka tarjoavat vaihtoehtoisia tuotteita eli saavuttavat taloudellista hyötyä. Valitettavan usein kyse on ihan puhtaasti heikosta itsetunnosta jossa haetaan ihmisten hyväksyntää ja niin hassulta kuin se kuullostaakin sosiaalisen median “likejä” ja positiivisia kommentteja. Kaikki suunnat ovat yksilöille ja yhteiskunnalle haitallisia.
Moni sanoo, että ei noita hulluja kukaan usko. Älkää sanoko niin koska jos tutkitte yleistä keskustelua niin olemme menossa kohti syvää hulluutta. Oikeistopopulismi on jo TV:n keskusteluohjelmissa ja niin mielenvikaista kuin se onkin niin me yritämme vuoropuhelua. Me yritämme löytää järkeä hulluudesta ja näin annamme sille uskottavuuden. Tästä esimerkinä perussuomalaisten puhe käsitteestä kansanvaihto. Sillä viitattiin suunnitelmaan jossa tavoitteena on vaihtaa alkuperäinen kansa toiseen, noin yksikertaistettuna. Hyvin useat perussuomalaiset toimijat sitä toivat julki mutta koska se oli aivan liian hullu siitä vaiettiin ja jälkiä peiteltiin. Eli siis kirjoituksia ja keskusteluita poistettiin. Tavoite oli päästä maahanmuuttovastaisuudessa aivan uudelle tasolle eli syyttämään valtiota tai “eliittiä”. Tämä on pakko tavoittaa maahanmuuttoskeskustelussa koska pikkuhiljaa ihmisten pelot poistuvat ja mahdollisuus käyttää sitä oikeistopopulismissa vähenee.
Oikeistopopulismi ei todellakaan ole puolue sidonnainen vaan pohjautuu enemmän henkilöön. Tosin puolueesta on kiinni millaista viestintää sallii ja millaista yhteiskuntaa tavoitellaan. Jätän jokaisen harteille johtopäätöksien tekemisen. On myös syytä muistaa, että populismi on tapa tehdä politiikkaa. Härkimpiäkin oikeistopopulistisia keinoja käyttävä on yleensä ihmisenä hyvin erilainen. Syytä on siis aina keskustelussa pitäytyä asiassa ja välttää henkilöön menevää keskustelua. Henkilön ulostulot on julkisia. Niiden tapaa ja sisältöä tuleekin nostaa keskusteluun ja arvioida mutta jättää persoonan käsittely mahdollisimman pois jos se ei liity asiaan.
Tämä oli siis vain yksi esimerkki oikeistopopulismista joka tuhoaa yhteiskuntaamme. Vetoan kaikkiin ettei hyväksytä keneltäkään perusteettomia väitteitä ja kiihoittamista toisiamme ja yhteiskuntaamme vastaan. Se ei paljon tarvitse. Jos asia kuullostaa hullulta se on sitä. Jos edustaja ei pysty keskustelemaan ja perustelemaan niin hän todennäköisesti johtaa harhaan. Kysy aina miksi. Kysy lähdettä ja kyseenalaista sanojan tarkoitusperät. Ennen kaikkea kuuntele, ajatettele ja keskustele

sunnuntai 6. lokakuuta 2019

SDP:JA TULEVAISUUDEN 2030 SUOMI

SDP:JA TULEVAISUUDEN 2030 SUOMI

SDP:JA TULEVAISUUDEN 2030 SUOMI
SDP on tehnyt Suomi 2030 -tulevaisuustyötä nyt reilut kaksi vuotta. Olen ollut innoissani mukana tässä SDP:n tulevaisuustyössä joka alkoi vuoden 2017 puouekokouksen jälkeen
Tänä viikonloppuna (06.-07.10,) olemme jälleen kokoontuneet Tulevaisuusfoorumiin suurella joukolla. Avajaisissa esiintyivät myös naapurimaiden pääministerit Stefan Löfen ja Antti Rinne. Minusta he näyttivät toimeliaalta veljesparilta.
Parin vuoden aikana lähes 30 työryhmää ja noin 450 puolueen asiantuntijaa ovat yhteistyössä sidosryhmien kanssa pohtineet sosialidemokraattien ratkaisuja tulevaisuuden keskeisiin muutoshaasteisiin. Tulokset käsitellään ensi puoluekokouksessa ja sen jälkeen niitä käytetään eduskuntavaaliohjelman ja mahdollisen hallitusohjelman tekemiseen.
Hyvät SDP:n jäsenet ja jäseniksi littyvät ajatelkaa miten laajalla tulosjoukolla haluamme kehittää Suomea ja sen palveluita asukkailemme ja muillekin! Olen ollut mukana vuosikymmeniä mutta koskaan ennen en ole kokenut tällaista riemua!

tiistai 11. huhtikuuta 2017

Kuntavaalien 2017 tulos ja SDP:n tulevaisuuden toiminta


Kuntavaalien 2017 tulos ja SDP:n tulevaisuuden toiminta
Kuntavaalien tulosten analysoinnissa mediassa korostuu SDP:n tappion suurentelu vastoin numerofaktaa.. Muutama päivä ennen vaaleja julkaistuissa gallupp-ennusteissa myös suurenneltiin SDP:n tulevaa tappiota joka ei sitten toteutunut ennustetussa määrin.

SDP on toiseksi suurin kuntapuolue
Kuntavaalien tulosten yhteenvedon mukaan SDP on kannatusprosentiltaan maan toiseksi suurin puolue kokoomuksen jälkeen. Mutta valtuutettuja SDP.llä on enemmän kuin kokoomuksella eli 1696 ja kokoomuksella vain 1492.. SDP:n kannatusprosentii laski vain -0,2% ja kokoomuksen -1,2% vuoden 2012 vaaleista. SDP on siis koko Suomen lukujen perusteella toiseksi suurin puolue ja kuntapuolue jolla on enemmän valtuutettuja kuin ns. suurimmalla kokoomuksella.

Kuntavaali käydään jokaisessa kunnassa – paikalliset olot vaikuttavat
Kuntavaalien tulosten anlyyseissä unohtuu usein, että vaalit käytiin kuntakohtaisesti paikallisten olojen vaikutusten ollessa ratkaisevia. Oikein tapa on analysoida tuloksia kuntakohtaisesti. Tällöin havaitaan että monissa kunnissa sosialidemokraateilla on eniten valtuustopaikkoja ja eräissä kunnissa ratkaiseva asema tulevalla valtuustokaudella. Nostan tässä esiin Tampereen jossa pormesterivalta siirtyy SDP:lle kokoomukselta.

Mediavalta vaatii puheenjohtajan vaihtoa ilman oikeita perusteita
Media käyttää myös valtaansa väärin uskotellessan, että näiden vaalien tulosten perusteella SDP:n pitää vaihtaa puheenjohtajaa. Puoluejohdolla on tietty vaikutus kuntavaalien tulokseen, mutta ratkaisevin vaikutus on kuntakohtaislla toimijoilla. Ihmettelen että tämän syötin nielevät myös monet ptkään toiminnassa mukana olleet – jopa itse ehdokkaana olleet mutta valitsematta jääneet. Kunnissa joissa sosialidemokraatit ovat menestyneet ei syyllistetä puoluejohtoa.

SDP uudistuu Lahden puoluekokouksen päätösten mukaisesti
SDP:n puheejohtaja Antti Rinne on todennut että emme nousseet maan suurimmaksi kuntapuolueeksi vaikka kuntakohtaisia voittoja saatiin. Rinne on myös sanonut, että vaalitulokset analysoidaan ja tehdään niistä johtopäätökset puolueen toiminnan muuttamiseksi. SDP on jo aiemmin todennut että olemme kansanliike, olemme tulevaisuuden puolue. Vahvuutemme on pitkä menestyksellinen toiminta suomalaisten ja koko Suomen hyväksi. Arvostamme perinteitä mutta ne eivät rasita meitä maan tulevaisuuden rakentamisessa, vaan päinvastoin tukevat siinä.

SDP:n helmikuun 2017 puoluekokouksessa päätettiin ohjemista tulevaisuuden rakentamiseksi. Merkittäviä ovat sosialidemokraattisten nuorten työllisyyttä ja koulutusta koskevat aloitteet. Tulevaisuuden rakentamisessa on tärkeää että kokeneet aktiivit tukevat nuorten toimintaa nykyistä paremmin

Kokouksessa valittiin puoluejohto seuraavaksi kaudeksi ohjelmia toteuttamaan ja Suomen tulevaisuutta rakentamaan. Poheenjohtajaksi valittiin Antti Rinne ja varapuheenjohtajiksi Sanna Marin, Maarit Feldt-Ranta ja Ville Skinnari sekä puoluesihteeriksi Anton Rönnholm. Luotan että tuloksia ja uudistuksia syntyy. Puolueemme aktiivit ovat uudistustyötä tukemassa ja tässä työssä mukana – niin uskon
Yhteistyöllä ja yksimielisyydellä SDP, kansanliike, rakentaa suomalaisille nykyistä oikeudenmukaisemman ja parempien palvelujen Suomen.

Jarkko Rahkonen jarkkorahkonen33@gmail.com
puoluekokousedustaja 2017, Espoon kunnallisjärjestön hallituksen jäsen

jarkkorahkosenvaaliblogi.blogspot.com

keskiviikko 5. huhtikuuta 2017

Sosialidemokraattinen vaalilehtinen on ilmestynyt keskiviikkona 5.4.2017 Länsiväylän vaaliliitteenä sivut 15-18

Olen ehdolla Espoossa numerolla 489

Sosialidemokraattinen vaalilehtinen on ilmestynyt keskiviikkona 5.4.2017 Länsiväylän vaaliliitteenä sivut 15-18

Olen Jarkko Rahkonen lehden vastaava toimittaja ja yhdistykseni Kauklahden sos.dem. yhdistys ry Länsiväylän laskun maksaja.


Lehtemme tavoitteet

Lehti tulee äänestäjille keskiviikkona ennakkoäänestyksen päätyttyä. Suuri joukko äänestäjiä pohtii nyt äänestääkö sunnuntaina ja ketä henkilöä ja mitä puoluetta äänestää.
Lehtemme tärkeä tavoite on saada aiempaa useammat äänestämään vaalipäivänä demareita - enemmän kuin aikaisemmin. Toivomme että monet valitsevat lehtemme krijoittajista jonkun  eikä kokoomuslaista vihreää tai rkpläistä. Lehden etusivulla on mainittu. SDP:n kaikkien ehdokkaiden numeroalue

Kirjoitan jutussani ”vain äänestämällä voi vaikuttaa ja
äänestämättä jättäminen ei muuta mitään”.

SDP:n tavoitteet

Etusivulla on julkaistu kunnallisjärjestön koko vaaliohjema. Kolmannella sivulla kirjoitan maakuntahallinnosta ja sotesta kuntavaalien kannalta. Omalta osaltani kirjoitan sivulla 18 muutamasta valtuustopuheestani joissa esittämäni tukee tavoitteidemme toteuttamista myös tulevaisuudessa.

Elinkeinopolitiikka, työllisyys, asunnot, yritystoiminta
Vaaliohjelman viereen ensi sivulle on sijoitettu ”Sosialidemokraattinen elinkeinopolitiikka” suomeksi ja ruotsiksi paitsi painavan sisältönsä erityisesti ruotsin kielisyyden vuoksi.
Lehtemme toinen tavoite äänestämään kannustamisen ohella on saada ennen rkp:tä ja kokoomusta äänestäneet demareita äänestämään. Kirjoituksen mukaan elinkeinopoliitiikkamme lisää työllisyyttä ja tukee myös pienyrittäjyyttä ja paljon muuta.

Lehden kirjoitukseesa korostetaan kaavoittamaan asuinnoille ja myös rakentamaan niitä. Eräässä kirjoitukseesa korostetaan tulevaisuuden Espoon rakentamista. Muissakin kirjoiuksissa tulee esiin että demarit ovat tulevaisuuden rakentajia.

Lehtemme muita tavoitteita

Tavoitteemme on myös saada koulutusta, kasvatusta ja kulttuuria arvostavat äänestämään demareita. Aiheesta on tärkeitä kirjoituksia ja vaaliohjelmammekin alkaa kasvatuksen ja koulutuksen korostamisella. Olemme myös monikulttuurisia ja kirjoittajiamme ovat Suomessa ja muualla syntyneitä.

Vaaliennuste

Sunnuntaina 26.03 lehden tekoon ryhdyttäessä oli julkaistu vaaliennuste jossa espoolaisten demareiden kannatus oli noussut ja tulossa olisi kaksi lisäpaikka eli 12 valtuutettua. Lehtemme tarkoitus on varmistaa tämän ennusteen toteutuminen niin , että saamme jopa kolme lisäpaikkaa. Tämä perustuu siihen että nyt saamme entistä useammat äänestämään demareita vaalipäivänä.

Lehden tekeminen
Aloitin lehden ”Sosialidemokraatiinen vaalilehtinen” tekemisen lähettämällä 26.03. tarjouksen tulla mukaan kirjoittamaan lehteemme. Maanantaina oli riittävä määrä innokkaita mukaan tulijoita joten päätin, että Länsiväylän vaaliliite julkaistaan ennkkoäänestyksen päätyttyä. Keskiviikko 5.4. sai eniten kannatusta joten tein varauksen 29.4. Länsiväylän ilmoitusmyynnin kanssa nelisivuisesta vaaliliitteestä.

Kirjoittajien kanssa sovittiin että aineisto tulee olla minulla viimeistään torstaina 30.03..
Pari kirjoitusta tuli sovittua myöhemmin ja jouduin  odottamaan perjantai-iltapäivään ennenkuin voin lähettää loputkin aineistosta Länsiväylään. Tämän seurauksena oikovedoksen saanti meni yli viikonvaihteen. Maanantaina  tein vähäisiä tarkistuksia ja viimeiselle oikovedokselle voin tiistaina  klo15 antaa painatusluvan.. (painovalmius oli jo maanataina, odotettiin vielä tarkistuksia)

Minulla oli kova homma koota lehti, oikolukijana vaimoni Marja jolla on kokemusta tässä. työssä. Lehden taiton jouduin ostamaan Länsiväylältä kireän aikataulun vuoksi.
Kireä aikatulu johtui siitä, että päätin lehden tekemisestä luettuani sununtaina 26.03. Espoon Ruusun jossa ei ollut edes kunnallisjärjestön vaaliohjelmaa. Lisäksi valitettiin, että Rauhanen oli hylännyt juttuja tylysti sekä muutakin valittamista esitettiin joista en nyt tässä enempää.
Päätin vastata kritiikkiin positiivisesti julkaisemalla omin voimin lehden koska tarve oli suuri.

Lehden kuvat

SDP:n sivuilla on kuvia ehdokkaiden ja lukijoiden käyttöön. Näitä flickr kuvia ovat Kristiina Lindroos lasten kanssa leikkimässä, Pirkko Kuusela kurottamassa kirjaa kirjastossa sekä Marja ja Jarkko tablettia lukemassa. Muut kuvat ovat kirjoittajien vaalikuvia.

Kiioksia kaikille lukijoille Jarkko

Kaikin voimin nyt loppurutistukseen yksimielsesti vaalivoittoon!


Pidetään kaikki mukana

keskiviikko 22. maaliskuuta 2017

Jarkko kuntavaalit 2017 Espoossa

Olen ehdolla Espoossa valtuustoon numerolla 489

Hyvät espoolaiset äänestäjät
Parannetaan espoolaisten palveluja valtuustossa

Olen Jarkko Rahkonen SDPn ehdokkaana kuntavaaleissa numerolla 489 Olen nyt sos.dem. valtuustoryhmän jäsen, varavaltuutettu(KUVA vaali-ilmoituksesta)Tule keskustelemaan Espoon asioista
Kerhotalo Puikkariin Hansatie 4. Kauklahden juna-asemalta n. 400m ja bussien 18,165, 65 ja 213 pysäkit ovat lähellä
Olen paikalla ti 4.4. klo 17-18 ja vaaliaamuna 9.4, klo 9.-12 Kahvia ja teetä on tarjolla. Kirjaan esitykset ja syksyllä katsotaan miten ne ovat menossa.

SDP:N tunnus


Ennakkoäänestys ke 29.3.--4.4 ,
Kauklahden kirjaston aukioloajat
31,3 klo 9-12;1.4. klo 10-16 ja 2.3. 12-16
Äänestyspäivä on 9.4. Katso äänestyspaikat postin tuomasta äänioikeusilmoituksestasiToiminnastani Espoon kaupunginvaltuustossa
Valtuuston kokouksissa olen puhunut viime aikoina
*Talousarviota pitää muuttaa lisäämällä lapsiperheiden, nuorten ja ikäihmisten palveluihin henkilöstöä ja rahaa.
*Olen vaatinut homekoulujen pikaista korjaamista ja länsimetron hallituksen vaihtamista päteviin jotta metro saadaan ilman lisäviivytyksestä valmiiksi..
*Kaupungin hyvinvointiraporttia käsiteltiin valtuuston kokouksessa tammikuussa 2017. Raportin mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti mutta heidän palvelujaan ei rahoiteta riittävästi joten monet asuvat puutteellisesti kodeissaan eivätkä pääse hoitopaikkoihin joita on liian vähän.
Valtuustopuheessani sanoin, että syksyllä 2016 sos.dem. valtuustoryhmä esitti talousarvioneuvotteluissa lisää 8 miljoona euroa ikäihmisten palveluihin. Kokoomuksen ja perussuomalaisten valtuustoryhmät vastustivat. Tämän kevään lisäbudjettiin esitämme uudestaan lisää rahaa ikäihmisten palveluihin..

Valittavassa valtuustossa haluan seuraavalla kaudella tehdä edellä esittämäni tarpeelliset muutokset kaupungin talousarvioon ja hallintoon yhdessä valtuustoryhmäni kanssa. Osaan muutokset tehdä kaupungin entisenä tilintarkastajien puheenjohtajana ja suurten yritysten budjettipäällikkönä ja talousjohtajana.

Parannetaan espoolaisten palveluja valtuustossa
Äänestäjät voivat muuttaa Espoon kaupungin talouspolitiikan sisältöä  äänestämällä osaavia ehdokkaita, jotka haluavat parantaa tavallisten espoolaisten palveluja. Varakkaiden etuja on toteutettu jo riittävästi.
Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion sisällöstä äänestystuloksen voimasuhteilla
Espoon budjetissa pieni- ja keskituloisen palveluihin ei ohjata varoja riittävästi koska valtuustossa on liian vähän heidän etujensa puolustajia. Tämä johtuu siitä että varakkaiden äänestysalueilla on äänestysprosentti 80-90 prosenttia mutta pieni- ja keskituloisten äänestysalueilla vain 30-60 prosenttia. Jos nämä luvut olisivat toisin päin, sosialidemokraattisia valtuutettuja olisi selvästi enemmän kuin nyt. Kaupungin budjetin sisältö olisi aivan toisenlainen kuin nyt.

Vaikuta äänestämällä!
Äänestäjät päättävät mikä on valtuston kokoonpano eli valtuustoryhmien voimasuhteet. Äänioikeutetut jotka eivät käytä äänioikeuttaan antavat oman päätösvaltansa äänestäville. Valitettavasti suuri osa pieni- ja keskituloista ei äänestä koska eivät usko päätäntävaltansa tuloksiin.
Perheiden, lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluissa sekä asumisessa on eniten korjattavaa kuten edellä on esitetty.
Valittavalla valtuustolla on paljon tärkeitä tehtäviä vielä sote-uudistuksen jälkeenkin ja erityisesti sotesta johtuen. Tarvitaan entistä osaavampia kaupunginvaltuutettuja vaikuttamaan espoolaisten sotepalvelujen saatavuuteen, laatuun ja määrään lähivuosina mikäli maakuntahallinto toteutuu.TOINEN OSA JarkkoRahkosen toiminnasta

Jarkko Rahkosen elämänvaiheista otteita tekeillä olevista muisteloistani

Nuoruuden aika koulussa
Olen syntynyt Turussa. Koulupoikana tärkein harrastukseni oli kirjojen lukeminen. Koulun ohella tein monenlaista puuhaa käyttövarojen saamiseksi. Olin juoksupoikana ja leikkasin nurmikoita mm. Rettigin pihalla.
Lukiovaiheessa olin edennyt Turun telakalla niittipojasta ja levysepän apulaisesta levysepäksi 17 vuotiaana.Kesän jälkeen jatkoin töitä telakalla jatkuvassa iltavuorossa klo 15-23. Aamuisin menin lukioon 08-14.30. Palkat tarvitsin elikustannuksiini.

Telakkainsinööri toivoi että menisin teknilliseen opistoon ja palaisin sitten insinöörinä telakalle.Lukuharrastukseni vei kuitenkin Turun yliopistoon talous- ja yhteiskuntatieteitä opiskelemaan. Tutkinnossani oli suoritus Suomen yliopistojen ensimmäisestä tietokonekurssista. Tällä oli ratkaiseva merkitys työurani alussa.


Toiminta valtion suurissa konserneissa
Pääsin 25 vuotiaana Helsingissä taloustutkijaksi tie- ja vesirakennushallitukseen (tvh) joka silloin rakensi ja kunnossapiti kaikki Suomen yleiset tiet. Tehtäväni oli kehittää menetelmät tieverkkojen edullisuuslaskelmien tekemiseen. Tuloksena syntyi luentomoniste jota sitten käytettiin rakennusinsinöörien koulutuksessa Otaniemessä yli kymmenen vuotta. TVH:ssa annettiin tehtäväkseni myös suunnitella tietokonetoimisto (yli sata suunnittelijaa ja ohjelmoijaa). Tulin sen suunnittelupäälliköksi, kun olin käynyt myös omalla ajalla tietojenkäsittelykursseja.

Rautatiehallituksessa, Valtionrautateillä, oli havaittu toimintani ja minut kutsuttiin sinne laskentapäälliköksi ja edelleen talousjohtoon. Täällä johdollani toteutettiin valtionhallinnossa ensimmäinen liikekirjanpitojärjestelmä (ennen ns. kameraalinen)  ja siihen perustuvat kannattavuuslaskelmat eri kuljetuksille.

Posti- ja telehallituksen pääjohtaja Pekka Tarjanne oli tutustunut työni tuloksiin ja kutsui minut taloonsa budjettipäällikön virkaan jonka nimitys kuului valtioneuvostolle, siis hallituksen ministereille. Johdollani suunniteltiin ja toteutettiin sekä Postin että Telen liikelaitostaminen ja erottaminen toisistaan. Sittemmin ne muutettiin yhtiöiksi, mutta silloin osallistuin uudistukseen jo oman osakasyritykseni toimitusjohtajana.

Sain virkavpaata PostiTelstä kun minut kutsuttiin Maailmanpankin (World Bank) projektinjohtajaksi suunnittelemaan ja käynnistämään Indonesian (asukkaita silloin noin 190 miljoonaa) telelaitosken talousjohtamisen ja raportoinnin tietojärjestelmää, Esittelin työn tulosta pankin asiantuntijoille v 1989 Washington DC:ssä kannettavalla tietokoneellani (Toshiba). Kuulijat ihmettelivät suuresti miten muutaman kilon koneeseen mahtuu niin valtava tietojärjestelmä tuhansine raportteineen - niin uutta tämä oli vielä siiloin maailman talouden keskuksesa. Kuulijat olivat tottuneet käyttämään suurten tietokoneiden tuloksia viiveellä osaamatta itse niitä käyttää. Suomen tietejenkäsittelyn korkea taso sai kiitosta. Nokian maailman maine syntyi muutamaa vuotta myöhemmin...

Yhteiskuntsuunnittelun harrastukseni vei valtakunnan politikkaan
Omalla ajallani olin ollut Yhdyskuntasuunnittelulehden (arkkitehtien, insinöörien, maistereiden, aluesuunnittelijoiden lehti) päätoimittaja. Tässä työssä olin koonnut muutaman jutun uudelle puoluesihteeri Kalevi Sorsalle. Minut pyydettiin sitten 1970-luvun aluaa pääministeri Rafael Paasion hallitukseen liikenneministerin eritysavustajaksi (silloin poliittinen sihteeri), Kalevi Sorsa oli ulkoministerinä tässä hallituksessa. Sain virkavapautta Rautatiehallituksesta.

Seuraava hallitus aloitti puolen vuoden päästä pääministerinä Kalevi Sorsa. Hän kutsui minut ertyisavustajaksi hallitukseen jossa olin pääministerin sihteerinä ja toisen valtiovarainministerin erityisavustajanaja sekä sd-hallitusryhmän erityisavustajien ryhmän vetäjänä.. Istuin neljässä hallituksen budjettiriihessä pääministeri Kalevi Sorsan vieressä Ahti Karjalaisen nuokkuessa toisella puolen pöytää. Kirjoitn  päätökset ja junailin virkamiesten kanssa tarvittavat muutokset valtion budjettiin. Olin myös valtiovaraiministreriön johtoryhmän jäsen

 Kävin myös puhumassa talouspoltiikasta mm. Voionmaan opistolla ja Kiljavan opistolla sekä sd-piireissä.

Haluan tässä korostaa että toiminperiaatteeni oli tukea ministeriä ei esiintyä itse julkisuudessa, näytti siltä että hyvä oli niin toimia. Nykyin erityisavustajat toimivat toisin: esiintyvät mielellään julkisuudessa mutta työtulokset joudutaan moneen kertaan korjaamaan.Työni oli raskasta 15 tuntia viikon joka päivä. Pyydettiin myös ehdokkaksi eduskuntavaaleihin, mutta jätin valtakunnan politiikan Palasin omasta tahdostani yrityistoimintaan jossa palkkaukseni oli selvästi parempi ja aikaa osallistua. lasteni harrastuksiin.


Mukana yritystoiminnassa ja yhteiskunnllisena toimijana
Omassa osakasyrityksessäni (muina osakkaina työtovereitani) jatkoin talousjohtamisen tietojärjestelmien tekemistä suurten yritysten tilauksesta Suomessa ja ulkomailla. Virallisen eläkeiän saavutettuani luovuin vähitellen bisneksen teosta. Harrastuksena jatkoin tietojärjestelmien suunnittelua ja käyttöä. Avustin sitten monenlaista toimintaa kulukorvauksella ja harrastustoimintana.

Nykyään olen enään muutamassa pienessä yhtiössä hallituksen puheenjohtajana tai toimtusjohtajana ilman palkkaa. Harrastan kulttuuria, teatteria, kuvataiteita sekä yhteiskunnallisten ja taloudellisten tutkimusten lukemista.
.
SDP:n toiminnassa olin  kaikilla tasoilla vuosikymmeniä. ja edellenkin jatkan. Ensimmäinen puolueosaston puheenjohtajuus tuli 1970-luvun alussa Helsingissä. Tästä pyysin heti eron siirryttyäni sd-hallitusryhmän erityisavustajksi (silloin poliittinen sihteeri). Toimin Helsigin sd-piirissä kolmen henkilön ryhmässä jossa teimme kuntavaalisuunnitelman nimellä ”Helsinki punaiseksi”. Vanhat demarit olivat kauhuissaan mutta voitimme kuntavaalit ja tulos oli parempi kuin useissa edellisissä vaaleissa. Valtuustoon valittiin mm. Erkki Tuomioja ja Ilkka Taipale ja muita aktiiveja.

Toiminta Espoon sos.dem. kunnallisjärjestössä
Perheemme muutti Espooseen 1970-luvulla. Kävin Perkkaan demareiden kokouksiisa jossa vaimoni Marja toimi. Tein hänen vaalityötään ja Marja valittiin valtuustoon vuonna1980 ohi yhdistyksen pääehdokkaan. Liityin itse Leppävaaran yhdistykseen jonne Marja siirtyi myöhemmin..
Muutimme Kauklahteen 1990 jonka sd-yhdistykseen littyimme. Töitteni vuoksi ehdin toimintaan mukaan vähitellen 1990-luvulla. Marjasta oli tullut Kauklahden yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen talous oli suoritustilassa. Oikeudesta piti periä saatavia. Avustin Marjaa vastineiden kirjoittamisessa oikeuteen. Voitimme oikeudessa ja yhdistyksen talous tuli kuntoon. Vielä hankittiin työväentalojen kunnostusrahaa jolla Pukkari kunnostettiin ja maalattiuin ulkoa. Tiilille jäi vielä rahaakin joten Marja voi jättää puheenjohtajan tehtävät. Nykyään hän toimii Käki-kerhn vetäjänä (käsityön harrastajia). Jäimme molemmat pois yhdistyksen halltuksesta, mutta minä olen jatkanut Uudenmaan piirikoousedustajana pari vuosikymmnentä.

Espoon sos.dem kunnallisjärjestön toimikunnassa (nyk. hallitus) olin yli kymmenen vuotta ja edustajistossa olen ollut kolme vuosikymmentä. Vuoden 2017 alusta suostuin taas kunnallisjärjestön hallitukseen. Vuoden 2017 helmikuun puoluekokoukseen minut valittiin,, vaikka joku sanoi että ikää on liikaa.. Ehdokkaita oli 29 joista 11 valittiin.. Sain puoluekokouksessa puhua tekemästäni Kauklahden puoluekokousaloitteesta nro46. ”Teveydenhoidon peruspalveluja ei voi perustuslain mukaan yhtiöittää.”. Aloite hyväksyttiin yksimielisesti ja useita kiitoksiakin sain. Sote-uudistus ei voi toimia Sipilän hallituksen taitamattomalla valmistelulla. Mutta sote tarvitaan, sellainen sote jossa kaikilla on valinnan oikeus tasa-arvoisesti ei pakkoyhtiöiden säätelemänä.

Puoluekokous 3.-5.2. 2017 Lahdessa
Puoluekokous oli päätöksiltään onnistunut ja edusti hengeltään myönteistä, etenevää joukkovoimaa. Mieleeni palasi Tampereen puoluekokous 1972 jossa olin asiantuntijana puoluejohdon nimeämänä. Rafael Paasio piti jukevän puheen ja galluppnumerot lähtivät nopeaan nousuun jota vauhditti Kalevi Sorsan hallituksen erinomainen toiminta.
Kuluttajaliitto ja EKL
Puolekokouksen käytävällä esittäytyivät monet puoluettamme lähellä olevat yhteisöt ja muitakin yhteisöjä. Jälkimmäisiin kuuluu Kuluttajaliitto jonka vuonna 2016 alkaneeseen valtuustoon kuulun. Tehtävänä on Suomen kuluttajapoliittisen ohjelman laatiminen, jonka tekemisestä Sipilän haiiitus luopui. Kannattaa käydä liiton kotisivuilla tutusmassa sen monipuoliseen tärkeään toimintaan.
EKL, Eläkkeensaajien keskusliitto esiintyi myös tiedotteilaan puoluekokouksen käytävällä.Olen osallistunut EKL:n liittokokouksiin ja sen Uudenmaanpiirin hallituksen toimintaa sekä sen espoolaisten yhdistysten toimintaan. Liittokokouksen puheessani olen esittnyt että kuntavaltuuistoissa on eläkkeensaajia kokonaismääräänsä nähden liian vähän. Olen esittänyt että meidän tulee äänestää aiempaa enemmän eläkkeensaajia kuntien valtuustoihin. Tärkeä on korjata edunvalvontamme puutteita.
Puolekokouksessa oli esillä myös Kimmo Kiljusen vetämä kanalaisaloite omana itsenään. EKL esitti omana kantanaan, että ensisjassa tulee parantaa kansaneläkeläisten ja takuueläkkeellä olevien noin alle1100 euroa/kk:ssa saavien eläketuloa. SDP on myös tällä kannalla, mutta haluaa eläkejärjestelmän eri vaihtoehtojen selvittämistä. Puoluekokuksessa ei syntynyt median ennustamaa riitaa. Kaikki tyytyvät asian selvittämiseen Kiljusen kansalaisaloitteessa on paljon painavaa asiaa, mutta sen tarkoitus ei ole parantaa pienituloisten eläkkeensaajien taloutta. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että palkoista koottu 190 miljardin eruron valtava rahasto tulee ottaa nykyistä selvemmin eläkkeensaajien valvontaan. Minusta ei ole oikein, että suuri osa rahoista on sijoitettu ulkomaille, vaikka niillä vosi edistää nykyisitä enemmän työllisyyttä Suomessa.
Puoluekokousen henkilövalinnat onnistuivat erinomaisesti ja yksiimielisesti. Olin syksyn Uudenmaan piirikokouksen jälkeen tukenut avoimesti puheenjohtaja Antti Rinteen uudelleen valintaa. Tuin aktiivisesti Uudenmaan edustajina puoluehallitukseen Maria Gizeninaa ja Antti Lindamania jonka olen tuntenut hyvin nuoresta pojasta alkaen.. Hänen isänsä Jouko toimi Espoon nuorisotoimenjohtajana lasteni ollessa kotkaikässä. Varapuheenjohtaja Sanna Marin on käynyt kutsustani puhumassa Espoossa. Puoluesihteeri Anton Rönnholmin valintaa tuin taustalla. Tunsin hänet Isänsä Mikon kautta jonka kanssa käsitelimme aikoinaan eduskunta-asioita..

Wanhat Toverit
Wanhat Toverit tukevat SDP:n ja sen yhdistysten toimintaa olematta puolueen jäsenjärjestö.. Näitä WT-yhdistyksiä on 40 eri puolilla Suomea. WT:n kotissivuilla näkyy miten yhdistykset toimivat. Suosittelen lukemaan kokeneiden veteraanien kirjoituksia. Niissä on syvällistä viisautta ja hyödyllistä oppia nuoremmille.
Olen Espoon Wanhojen Toverien puheenjohtaja, toimintamme on akttivista entisten ja nykyisten poliittisten tapahtumien seurantaa ja käsittelyä.. Kuntavaaleihin osallistumme eri puolueosastoissa ja tukemassa yksittäisten ehdokkaiden kampanjoita. Useissa tapauksissa toimintamme ratkaisee ehdokkaan valinnan.


Onnellinen avioliittoni Marjan kanssa

Toivon että saan muisteloni valmiiksi tänä vuonna 2017

 Perheestäni vielä muutama sana. Solmimme avioliittomme Marjan kanssa Viattomienlasten päivänä 27.12. 1965. Saimme kaksi rakastamaamme lasta tyttären ja pojan 1968 ja 1969. He asuvat omissa perheissään puolisonsa ja kolmen lapsensa kanssa. Vanhin lapsenlapsemme pääsi ylioppilaaksi v. 2016 ja opiskelee Työväen Akatemiassa Turun Yliopiston yhteiskuntatieteiden ohjelman mukaisesti. Papalle hauska yhteensattuma, koska opiskelin saman yliopiston talous- ja muita yhteiskuntatieteitä aikanaan.

Marjan kanssa meillä on vuosikymmenten aikana ollut monipuolista yhteistyötä yhteiskunnallisissa harrastuksissa kaikkina yhteisinä vuosinamme. Nykyään harrastamme yhdessä kultturia: kirjallisuutta, teatteria, musiikkia ja kuvateiteita.

Olemme onnistuneet yhdessä lastemme kasvatuksessa erinomaisesti josta olemme hyvin onnellisia. Nyt saamme seurata lastenlastemme kasvamista jota tyttär ja poika tukevat saamansa kodin perinnön mukaan onnistuneesti. Molemmilla on kolme lasta, toisella yksi tytär ja kaksi poikaa ja toisella kaksi tytärtä ja yksi poika.

Olen työelämässä ja harrastuksissa toiminut innostuneesti ja aktiivisesti väsymättä. Tästä kiitin Marjaa julkisesti viettäessäni pyöreiden vuosien juhlaa Kauklhden Elä ja Asu seniorikeskuksessa.
Nyt käymme yhdessä Espoonlahden uimahallin kuntosalilla 1-2 kertaa viikossa. Marja on personal trainerini ja hoputtaa mukaan kun muut askareet vievät aikaani.


Parannetaan espoolaisten palveluja valtuustossa tätä ennen.
Äänestetään Espoon kuntavaaleissa joukolla ja otetaan naapuritkin mukaan